Primavara Reducerilor Smart! Primesti DISCOUNT -10 % doar in aceasta saptamana! Foloseste codul „SPRING” la finalizarea comenzii. Stoc Limitat!

Confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Societatea care administrează site-ul www.case-smart.ro , se numeste SC MAXIDEAL GROUP SRL, cu sediul in Bacau,  Ale. Aviatorilor, 6A, et 1, ap 6, inregistrată la Registrul Comertului cu nr. J04/28/2013 şi avand Codul Unic de Inregistrare: 31085791.

www.case-smart.ro este un magazin on-line care comercializeaza exclusiv produse electrice si electronice.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private in sectorul comunicaţiilor electronice SC Maxideal Group SRL are obligaţia de a administra in condiţii de siguranţă şi nu numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: facturarea si livrarea catre adresa indicata a produselor comandate on-line de pe site-ul www.case-smart.ro ; confirmarea comenzilor; reclama, marketing si publicitate.Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare finalizarii si livrarii unei comenzi on-line de pe site-ul www.case-smart.ro . Refuzul dumneavoastra privind furnizarea datelor personale determină imposibilitatea finalizarii comenzii si implicit imposibilitatea livrarii produselor.

Informaţiile inregistrate sunt destinate numai utilizării de către operator. Primirea informaţiilor despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de SC Maxideal Group SRL prin intermediul site-ului www.case-smart.ro poate fi optionala, site-ul asigurand utilizatorilor posibilitatea de a opta in acest sens.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă la sediul social al societatii – Bacau, Al Aviatorilor, nr 6, bl 6A, et 1, ap 6 sau prin expedierea acesteia la urmatoarea adresa [email protected] .

Datele dumneavoastră nu vor fi furnizate unei terte parti de teritoriul Romaniei sau de pe teritoriul altui stat.Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cat mai curand posibil.

Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.
SC Maxideal Group Srl nu va dezvălui in nici un caz nicio informaţie niciunui terţ şi niciunei entităţi fără consimţămantul prealabil al clientului respectiv, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.  SC Maxideal Group Srl poate dezvălui astfel de informaţii numai in conformitate cu legislaţia in vigoare. Dacă şi cand autorităţile competente si/sau organele legislative sau executive care au jurisdicţie asupra SC Maxideal Group Srl solicită dezvăluirea informaţiilor şi datelor privind clienţii,  SC Maxideal Group Srl va pune la dispoziţie aceste informaţii numai in limita autorizaţiilor relevante şi in măsura permisă de lege.

SC Maxideal Group Srl nu solicită şi nici nu poate fi responsabilă de informatiile cu caracter personal postate in mod deliberat pe alte pagini ale site-ului, altele decat pagina de inregistrare cont sau pe paginile site-urilor de socializare (ex. Facebook, Twiter, etc) prin intermediul carora se pot transmite mesaje informative si care pot fi accesate de publicul larg.

Distribuitori oficiali in Romania